Loading...

KARİYER

BORUSANLI OLMAK

Borusan Mannesmann, bütün Borusan şirketleri gibi, en değerli sermayesini insan kaynakları olarak kabul etmektedir. Bu nedenle de, çalışma arkadaşlarımıza, mutlu olacakları, mesleki ve insani açılardan kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı birinci hedefimiz olarak görüyoruz.

İnsan potansiyelinin sınırı yoktur. Başarı, beraberinde daha iyisini yapma arzusu getirir. Sizi; "Hep bir adım önde" olma prensibiyle insanı her açıdan geliştiren, motive eden, başarıya yönlendiren ve sürekli gelişim sağlayan, samimi bir çalışma ortamına davet ediyoruz. Bugünün ve geleceğin Borusanlıları'nın temel değerleri;

• Başarma azmi ile hareket ederek daima daha iyiyi yapmayı hedefler.
• Bireysel inisiyatif ve sorumluluk alır.
• Hırslıdır, yüksek vasıfta liderlik sergiler.
• Doğru, itibarlı, başarılı ve şeffaftır.
• Kendini geliştiren, çevresindekileri motive eden, etkin bir lider veya takım oyuncusu kimliğine sahiptir.
• Paylaşır, danışır ve özveride bulunur.
• Müşteri odaklıdır, müşterileri ile kurduğu açık ve güvene dayalı ilişkilerde sadece bir ürün/hizmet tedarikçisi olmaktan öte, güvenilir bir danışman olmayı da hedefler.
• Çalışanlar, müşteriler, hissedarlar ve diğer iş ortakları ile şeffaf, uzun süreli, kalıcı ve dürüstlük esasına dayalı ilişkiler yürütür.
• Yeniliğe açıktır, kendini sürekli yenilemek için gayret gösterir.
• Kültür, sanat ve eğitim alanlarında topluma katkıda bulunmayı amaçlar, çevreye duyarlıdır, çevresindeki yaşam kalitesini artırmak için aktif rol alır.
• 6 Sigma metodolojisini uygulayarak fark yaratır.